ייצוג בתביעות בבית הדין לעבודה

המשרד מייצג בפני בית הדין לעבודה ונותן מענה משפטי, מקצועי ואנושי לעובדים לצורך מיצוי זכויותיהם מכוח דיני העבודה ו/או הסכמים קיבוצים וצווי הרחבה למיניהם.

המשרד רכש מומחיות רבה בייצוג עובדים בכירים.

המשרד מעניק ייצוג מקצועי שמספק לעובדים השונים תוצאות יוצאות דופן.

הליכי שימוע ופיטורין

הליך שימוע הינו הליך מעין משפטי, ייצוג משפטי הולם כבר בשלב הזימון לשימוע, יסייע לעובד לשמור על זכויותיו בין אם באמצעות מניעת הפיטורים ובין באמצעות הגעה להסדר פרישה הוגן וראוי.

משרד עו"ד אוחיון בקיא בייצוג עובדים בהליכי שימוע ופיטורים תוך מתן מענה הולם לכל עובד ועובד, תוך שמירה הדוקה על זכויות העובדים בהתאם לדין.

זכויות עובדים בפירוק תאגידים ופש"ר – תביעות חוב

עובדים רבים נתקלים במצב בו המעסיק נקלע לחדלות פירעון ולא פרע את חובותיו כלפיהם.

במקרים מעין אלו, המוסד לביטוח לאומי מעניק לעובדים רשת ביטחון סוציאלית שמטרתה להבטיח תשלום זכויותיהם במקרה שהמעסיק נקלע לפירוק או פשיטת רגל.

משרד עו"ד אוחיון מתמחה בפירוק חברות ותאגדים שונים ומיצוי זכויות עובדים באמצעות הגשת תביעות חוב למוסד לביטוח לאומי וליווי התהליך עד לקבלת התשלום המלא לחשבונו של העובד.