ליווי מעסיקים ויעוץ משפטי

משרד עו"ד אליסף אוחיון מספק מענה משפטי מקצועי ומעשי בתחום דיני העבודה למעסיקים מכל ענפי המשק- מפעלי תעשיה, חברות כוח אדם, חברות שמירה, חברות ניקיון ואחזקה, חברות בניין ותשתיות, מסעדות וברים, מועדונים, רשתות שיווק, חברות סיטונאיות, מרכזים גריאטריים, משקים חלקאיים ועוד.

המשרד מלווה את לקוחותיו בהקמת חברות, הליכי רישוי לחברות בתחומי שירותי כוח אדם ניקיון, שמירה ועוד.

עורכי הדין במשרד בקיאים הן ברמה האקדמית והן ברמה הפרקטית במשפט העבודה בישראל ומספקים ייעוץ שוטף ויומי לחברות ותאגדים שונים בדגש על תכנון מבנה שכר, עריכת הסכמי עבודה למיניהם, הדרכת עובדים ומנהלים בחוקי העבודה, ליווי שוטף וצמוד בהליכי קבלה לעבודה, עריכת שימוע ופיטורים כדין,  הערכת חשיפה וסיכונים לתביעות משפטיות ועוד.

כמו כן, המשרד מספק ייעוץ שוטף למעסיקי עובדים זרים, מבקשי מקלט ועובדים פלסטינים.

המשרד מייעץ למעסיקים בכל הנוגע לחישוב זכויות סוציאליות מכוח חוקי העבודה, הסכמים קיבוצים וצווי הרחבה. במטרה לשמור על חוקי העבודה ולמנוע מראש תביעות וחקירות מיותרות. התהליך מתבצע תוך שיתוף פעולה מלא עם כל הגורמים ובעלי התפקידים הרלוונטיים בחברה. לאחר עריכת בדיקה נאותה, המשרד מגיש את המלצותיו על מנת לנקוט באמצעיים אפקטיביים, יעילים ופרקטיים כדי לתקן את הליקויים שאותרו ולצמצם ככל האפשר את החשיפה לתביעות משפטיות מצד העובדים ועיצומים כספיים ממשרד העבודה.

ייצוג מעסיקים בבית הדין לעבודה

למשרד עו"ד אוחיון, ניסיון רב ועשיר בייצוג מעסיקים בעל גוון שונה במאות תביעות בבתי הדין לעבודה ברחבי הארץ.

המשרד מייצג מעסיקים רבים בתביעות עובדים למיניהן, לרבות בעלי תפקידים בכירים, פרילנסרים וכן בתביעות עובדים זרים, פלסטינים וכן בכתבי אישום פליליים המוגשים כנגד מעסיקים בתחום דיני העבודה.

המשרד רשם על שמו הישגים רבים לטובת לקוחותיו בתיקים מורכבים שניהל.

 התראות מנהליות ועיצומים כספים מכוח החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה התשע"ב – 2011

למשרד התמחות מיוחדת בהליכים מנהליים. המשרד מלווה באופן מקצועי את לקוחותיו בביקורות, חקירות, ביטול והפחתת עיצומים כספיים והתראות מנהליות ממשרד העבודה וקנסות מנהליים מרשות ההגירה, המשרד נותן שירות משולב של עורכי דין ובודקי שכר בעלי מומחיות בתחום זה.

בשנת 2011, חוקק חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב-2011 (להלן: "חוק להגברת האכיפה"). מטרתו של חוק זה בהתאם לסעיף 1 הינה "להגביר ולייעל את אכיפתם של דיני העבודה". חוק זה מקנה סמכות ל"ממונה", מפקח/ת ממשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתים (אגף אכיפה), להטיל התראות מנהליות ועיצומים כספים על מעסיקים שהפרו את הוראות החוק המנויים בסעיפים א'-ג' בתוספת השנייה לחוק להגברת האכיפה.

כמו כן, החוק להגברת האכיפה מקנה לגורם המוסמך להגיש כתבי אישום כנגד מעסיקים שהפרו את חוקי העבודה המצוינים בתוספת השנייה לחוק.

משרד עו"ד אוחיון מייצג מעסיקים ומלווה אותם בהליכים ובחקירות משרד העבודה בכל הנוגע להפרות חוקי עבודה בהתאם לחוק להגברת האכיפה.

כמו כן, למשרד עו"ד אוחיון מומחיות ייחודית בביטול והפחתת עיצומים כספים, ביטול כתבי אישום ועוד. עד כה משרדנו טיפל בתיקים רבים והבאנו לביטול והפחתת עיצומים כספיים והתראות מנהליות בסכומים מצטברים של מיליוני שקלים.