מעסיק חויב לשלם סך של 130,000 ₪ לסוכן מכירות שעבד במשך 10 שנים

התובע עבד בשירות הנתבעת, בתפקיד איש מכירות, כעובד חודשי במשך 18.5 שנים.
התובע עבד במשרה מלאה והשתכר שכר חודשי בתוספת עמלות מכירה בהתאם להסכם העבודה והעדכון לנספח העמלות.
עניינה של תביעה זו הינה בהפרת הסכם העבודה של התובע הן בנוגע לחישוב העמלות ששולמו לתובע והן בנוגע לאי ביצוע הפרשות לפנסיה, פיצויי פיטורים, קרן השתלמות וחישוב יתר הזכויות הסוציאליות של התובע עבור מרכיב העמלות.
כמו כן, התביעה עסקה בהפרשי זכויות סוציאליות הנובעות ממותק עבודתו של התובע במקום העבודה.
התובע הגיש תביעה לתשלום הפרש עמלות מכירה אישית, הפרש פיצויי פיטורים, הפרשי תגמולי מעסיק, הפרשי קרן השתלמות, דמי הבראה, הפרש דמי חופשה והפרש ימי חגים.
ביה"ד האזורי לעבודה בנצרת קבל באופן חלקי את התביעה וחייב את הנתבעת לשלם לתובע תגמולי מעסיק, קרן השתלמות, הפרשי פרמיות, פדיון הבראה והוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בסכומים הבאים:

  • סך של 20,976 ₪ – בגין פיצוי בעד הפקדות בחסר לביטוח פנסיוני (תגמולי מעסיק).
  • סך של 30,565 ₪ – בגין פיצוי בעד הפקדות בחסר לקרן השתלמות .
  • סך של 65,972 ₪ – בגין הפרשי פרמיות.
  • סך של 3,374.74 ₪ – בגין פדיון הבראה.
  • סך של 1,200 ₪ הוצאות משפט וסך של 8,000 ₪ שכ"ט עו"ד.

סה"כ: 130,087.47 ₪
פסק הדין ניתן ביום 14.05.2021, והתובע הגיש ערעור לביה"ד הארצי לגבי רכיבים נוספים שלא נפסקו.

לקריאת פס"ד המלא (סע"ש 22509-06-19 לרנר אורי נ' ארקו ענבר תעשיות בע"מ) לחץ כאן.

הצדדים:
ב"כ התובע, עו"ד אליסף אוחיון.
ב"כ הנתבעת, עו"ד יזיד ח'ליפה.