מנקה בבניין הוכר כעובד, וועד הבית שילם פיצויים בסכום של 180,000 ש"ח

סיכום פס"ד במשפט: ביה"ד האזורי לעבודה קבע כי בין מנקה לבין נציגות הדיירים בבניין משותף מתקיימים יחסי עבודה, ופסק לטובתו פיצויי פיטורים וזכויות סוציאליות בסכום של 182,744 ₪.

סיכום פס"ד:

התובע, עבד במשך 28 שנים אצל הנתבעת- נציגות הבית המשותף וזאת כאחראי מטעמה על עבודות התחזוקה והניקיון בבית המשותף, ובכלל זה: 15 קומות של דירות מגורים, קומה מפולשת, קומת מסחר ושתי קומות של חניון.

המחלוקות העיקרית בין הצדדים בתיק זה לגבי  מהות היחסים בין הצדדים, האם התקיימו ביניהם יחסי עובד מעביד או לא.

השופט אורן שגב קבע על יסוד המבחן המעורב הכולל את מבחן ההשתלבות על שני פניו, הפן החיובי והפן השלילי ועל יסוד מבחני העזר, כי התובע השתלב בשורות הנתבעת באופן אינטגרלי; כי אף שמדי פעם התייצבו בני משפחתו של התובע על מנת להחליפו אין בכך בכדי להכריע כי המבחן הקשר האישי אינו מתקיים; כי אף שהנתבעת לא פיקחה על שעות עבודתו של התובע, אין בכך, נוכח אופייה הייחודי של הנתבעת כגוף התנדבותי, כדי לשלול קיומם של יחסי עובד-מעסיק; כי הנתבעת היא זו שנשאה בתשלום עבור חומרי הניקוי; כי לא הוכח שהתובע עבד במקומות עבודה נוספים. אף לא הוכח כי התובע עבד במקומות אחרים בהיקף שהיה בו בכדי לבטל את התלות הכלכלית שלו בנתבעת; כי מדובר במערכת יחסים ארוכה מאוד גם בקנה מידה של יחסי עבודה, בה התובע עבד באופן רציף, המקימה חזקה, הניתנת לסתירה, כי מדובר בעובד.

אשר לפן השלילי של מבחן ההשתלבות, הגם שבהתקשרות יש סממנים של קבלן עצמאי-מזמין, לא הוכח כי התובע מפעיל עסק לניקיון. התובע אומנם קיבל את שכרו כנגד חשבונית כדרכם של עצמאיים, אולם שיטת תשלום זו נעשתה לבקשת הנתבעת היות ולא יכלה להנפיק תלוש; התובע אף לא נטל כל סיכון במסגרת התקשרותו עם הנתבעת; כי אין בשתיקת התובע במהלך תקופת ההתקשרות עמו בנוגע למעמדו בנתבעת, לשלול קיומם של יחסי עובד ומעסיק מבחינה מהותית. אף הלכה היא כי עצם הגשת התביעהלהכרה במעמד ה"עובד" לאחר שנות התקשרות רבות לא תיחשב בשום מקרה בפני עצמה כהפרת חובתתום הלב.

לסיכום, בין הצדדים התקיימו יחסי עובד מעביד בתקופת שבמחלוקת ובהתאם ביה"ד פסק לתובע את הסכומים הבאים:

  • פיצויי פיטורים – 140,000 ₪
  • פדיון דמי חופשה – 10,692 ₪.
  • דמי הבראה – 7,560 ₪.
  • פנסיה – 16,992 ₪.
  • הוצאות התובע – 7,500 ₪.

סה"כ: 182,744 ₪.

לקריאת פס"ד המלא (סע"ש 41448-08-16 רפאל אזולאי נ' נציגות הבית המשותף ברחוב קוגל 25 חולון) – לחץ כאן.

סיכום פס"ד פורסם באתר Ynet  – לחץ כאן.

הצדדים:

ב"כ התובע, עו"ד אליסף אוחיון.

ב"כ הנתבעת, עו"ד אברהם רוטשילד.