עיצום כספי בסך של 107,000 ₪ – בוטל במלואו.

חברה לציוד רפואי נחקרה בחשד להפרת הוראות חוק הגנת השכר – אי העברת סכומים שנוכו מהעובדים למי שלו יועדו עד למועד הקבוע בחוק (העברת פרמיות לחברות הפנסיה באיחור).

משרד העבודה החליט להטיל עיצום כספי בסכום של 107,000 ש"ח.

משרד עו"ד אליסף אוחיון הגיש בקשה לביטול העיצום הכספי. הבקשה התקבלה והעיצום הכספי בוטל במלואו.

לקריאת ההחלטה – לחץ כאן.