עיצום כספי בסך 35,910 ₪ בוטל במלואו

עובדת שהועסקה בחברה ליבוא ושיווק מוצרי מזון טענה בין היתר כי פוטרה מעבודתה בזמן שהייתה בתקופה המוגנת בעקבות טיפולי פוריות שעברה.

העובדת הגישה כנגד החברה תביעה כספית בבית הדין האזורי לעבודה בבת ים (סע"ש 68540-05-19) בסך של 143,725 ₪  ובמקביל גם הוגשה תלונה למשרד העבודה על הפרת חוק עבודת נשים.

משרד העבודה פתח בחקירה כנגד החברה, והטיל על החברה עיצום כספי בסך של 35,910 ₪ בגין הפרת ההוראה המנויה בפריט 12 לחק ג' בתוספת השנייה לחוק להגברת האכיפה של דיני עבודה, התשע"ב – 2011 בדבר איסור פיטורי עובדת בטיפול פוריות בתקופה של 150 יום לאחר יום ההעדרות האחרון או שנתיים מיום הטיפול הראשון לפי חוק עבודת נשים, תשי"ד – 1954.

משרדו של עו"ד אליסף אוחיון ייצג את החברה בשני ההליכים בקצועיות רבה והוביל לכך שהתביעה כנגד החברה בבית הדין האזורי לעבודה נמחקה ללא תשלום כשלהו לעובדת והעיצום הכספי שהוטל על החברה בוטל במלואו, לאחר שהתקבלו טענות החברה במלואן.

לקריאת ההחלטה – לחץ כאן.