צמצום עיצום כספי מסך 128,250 ₪ לסך 26,895 ₪ וביטול של 2 התראות מנהליות

בעקבות ביקורת בחברה המפעילה אולם אירועים, החליט הממונה על עיצומים כספיים במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים להמציא לחברה שתי הודעות על כוונת חיוב בגין: (1) אי תשלום תשלומים מכח צו הרחבה לפנסיה ו (2) בשל איסור העסקת צעיר או מי שמלאו לו 18 שנים לאחר השעה 22:00 בלי היתר. משרד העבודה הטיל על החברה עיצום כספי בסך של 128,250 ₪.

כמו כן, משרד העבודה המציא לחב' התראה מנהלית בשל איסור העסקת צעיר או מי שמלאו לו 18 שנים, לאחר השעה 22:00 בלי היתר והתראה למנהל התאגיד  התראה למנהל תאגיד לפי סעיף 14 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה – בשל הפרת צו הרחבה לפנסיה, אי תשלומים מכח צו הרחבה לפנסיה.

משרדו של עו"ד אליסף אוחיון טיפל במסירות בהתראות המנהליות ועיצומים הכספים והפחית את העיצומים הכספים מסך של 128,250 ₪ לסך של 26,895 ₪. בנוסף לכך, ההתראות המנהליות, כולל ההתראה מנהלית למנהל התאגיד בוטלו.

לקריאת ההחלטה – לחץ כאן.

.