עיצום כספי בסך של 107,000 ₪ – בוטל במלואו.

חברה לציוד רפואי נחקרה בחשד להפרת הוראות חוק הגנת השכר – אי העברת סכומים שנוכו מהעובדים למי שלו יועדו עד למועד הקבוע בחוק (העברת פרמיות לחברות הפנסיה באיחור). משרד העבודה החליט להטיל עיצום כספי בסכום של 107,000 ש"ח. משרד עו"ד אליסף אוחיון הגיש בקשה לביטול העיצום הכספי. הבקשה התקבלה והעיצום הכספי בוטל במלואו. לקריאת ההחלטה […]

עיצום כספי בסך 143,200 ₪ – בוטל במלואו

חברה לניהול מבנים נחקרה בחשד להפרת הוראות חוק הגנת השכר – אי העברת סכומים שנוכו מהעובדים למי שלו יועדו עד למועד הקבוע בחוק (העברת פרמיות לחברות הפנסיה באיחור). משרד העבודה החליט להטיל עיצום כספי בסכום של 143,000 ש"ח. משרד עו"ד אליסף אוחיון הגיש בקשה לביטול העיצום הכספי. הבקשה התקבלה והעיצום הכספי בוטל במלואו. לקריאת ההחלטה […]

צמצום עיצום כספי מסך 128,250 ₪ לסך 26,895 ₪ וביטול של 2 התראות מנהליות

בעקבות ביקורת בחברה המפעילה אולם אירועים, החליט הממונה על עיצומים כספיים במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים להמציא לחברה שתי הודעות על כוונת חיוב בגין: (1) אי תשלום תשלומים מכח צו הרחבה לפנסיה ו (2) בשל איסור העסקת צעיר או מי שמלאו לו 18 שנים לאחר השעה 22:00 בלי היתר. משרד העבודה הטיל על החברה עיצום כספי […]

צמצום עיצום כספי מסך 574,560 ₪ לסך 17,850 ₪, וביטול 2 התראות מנהליות

בעקבות ביקורת שנערכה בחברת תקשורת החליט הממונה על עיצומים כספיים במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים להמציא לחברה 3 התראות מנהליות בגין (1) אי מסירת הודעה בכתב לעובד, בתוך 30 מתחיל העבודה או לעובד שעבד לפני 1.06.2002 מיום שדרש זאת בכתב ולא יאוחר מ – 7 ימים מתחילת עבודתו; (2) אי תשלום פדיון חופשה; (3) ואי […]

ביטול עיצום כספי בסך 35,280 ₪ ו-4 התראות מנהליות בסכום העולה על 500,000 ₪

בעקבות ביקורת שנערכה בשנת 2018 בחברה לייצור ושיווק מוצרים לענף הבניין, משרד העבודה הטיל על החברה עיצום כספי בסך של 35,280 ₪ וארבע התראות מנהליות בסכום העולה על 500,000 ₪ בהתאם לחוק הגנת השכר. משרדו של עו"ד אליסף אוחיון, טפל בעיצום הכספי והתראות המנהליות אשר הוביל בסופו של דבר לביטול העיצום הכספי במלואו יחד עם […]

עיצום כספי בסך 35,910 ₪ בוטל במלואו

עובדת שהועסקה בחברה ליבוא ושיווק מוצרי מזון טענה בין היתר כי פוטרה מעבודתה בזמן שהייתה בתקופה המוגנת בעקבות טיפולי פוריות שעברה. העובדת הגישה כנגד החברה תביעה כספית בבית הדין האזורי לעבודה בבת ים (סע"ש 68540-05-19) בסך של 143,725 ₪  ובמקביל גם הוגשה תלונה למשרד העבודה על הפרת חוק עבודת נשים. משרד העבודה פתח בחקירה כנגד […]