ביטול עיצום כספי בסך 35,280 ₪ ו-4 התראות מנהליות בסכום העולה על 500,000 ₪

בעקבות ביקורת שנערכה בשנת 2018 בחברה לייצור ושיווק מוצרים לענף הבניין, משרד העבודה הטיל על החברה עיצום כספי בסך של 35,280 ₪ וארבע התראות מנהליות בסכום העולה על 500,000 ₪ בהתאם לחוק הגנת השכר.

משרדו של עו"ד אליסף אוחיון, טפל בעיצום הכספי והתראות המנהליות אשר הוביל בסופו של דבר לביטול העיצום הכספי במלואו יחד עם ההתראות המנהליות.

לקריאת ההחלטה – לחץ כאן.